Doctrine + NestedSet + Ajax + Smarty + ZF

Na pewno nie raz okazuje się, że na stronie czy w innej aplikacji trzeba umieszczać i zarządzać danymi hierarchicznymi. Jeżeli korzystamy z Doctrine’a to mamy do dyspozycji NestedSet – bardzo przydatne narzędzie

Zaczynamy

Po pierwsze określamy strukturę tabeli dla danych hierarchicznych:


App_Menus:
actAs:
NestedSet:
hasManyRoots: true
rootColumnName: parent_id
tableName: menus
columns:
id:
type: integer
primary: true
autoincrement: true
name: string(64)
type: integer

Powyżej mamy definicję tabeli w której może występować wiele drzeni drzewa, a pole określające dane drzewo nazwane zostało parent_id (w dokumentacji Doctrine, używają root_id jednak w moim przypadku z racji zaszłości historychnych wolę parent_id)

Dzięki temu wpisowi orzymujemy takiego SQL’q:


CREATE TABLE `t_menus` (
`id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(64) default NULL,
`parent_id` bigint(20) default NULL,
`type` bigint(20) default NULL,
`lft` int(11) default NULL,
`rgt` int(11) default NULL,
`level` smallint(6) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8

Implementacja:

Dobra wszystko fajnie, ale jak to teraz używać?

Nie ma nic prostrzego, zakładam używanie smartów i to wersji 3, zdaje sobie sprawę że Smarty 3 nie doczekały się jeszcze dobrej dokumentacji, ale zawsze jest kod systemu szablonów – można poczytać :)

Po pierwsze wyciągamy dane z bazy:


public function getTreeFromRoot()
{
$treeObject = Doctrine_Core::getTable('Model_App_Menus')->getTree();
$rootColumnName = $treeObject->getAttribute('rootColumnName');
foreach ($treeObject->fetchRoots() as $root)
{
$options = array('root_id' => $root->$rootColumnName);
return $treeObject->fetchTree($options)->toHierarchy()->toArray();
}
}

Wynikiem jest tablica wielowymiarowa z zależnościami

Dla ułatwienia sobie wykorzystania tejże tablicy w systemie szablonów deko sobie poczyśćmy wynik, chodzi głównie o to, że tablica z Doctrine’a zawsze zawiera element tablicowy __children nawet jeżeli jest on pusty.

Trywialna funkcja wywala nam puste tablice:


public function flatArray($array)
{
foreach ($array as $key => $value)
{
if(is_array($value))
{
if(count($value) != 0) $out[$key] = $this->flatArray($value);
}
else
{
$out[$key] = $value;
}
}
return $out;
}

Wynik możemy przekazać do Smartów i wyświetlić za pomocą małej rekurencji:


{function name=menu level=0}
{strip}
{foreach $data as $fields}

  {foreach from=$fields item=field key=key}
  {if $level neq "0"}
  {if $key eq "id"}

 • {assign var="ids" value=$field}{/if}
  {if $key eq "name"}

  {$field} (lorem ipsum...)

  {/if}
  {if $key eq "level"}{if $fields|@count eq '7'}

 • {/if}{/if}
  {/if}
  {if $key eq "__children"}
  {menu data=$field level=$level+1}
  {if $level neq "0"}

  {/if}
  {/if}
  {/foreach}

{/foreach}
{/strip}
{/function}

{menu data=$childs}

Dzięki temu otrzymamy ładne rzewko w liście.

Zarządzanie:

Budujemy ładną aplikację i chcemy mieć drag-n-drop’owe określenie menu, fajnie ale jak?

Najszybciej :)

Ja jestem strasznie leniwy i średnio lubię javascript’a, więc korzystam z gotowców :) Trzeba zassać sobie mały kodzik do drag-n-dropowego zarządzania drzewami:
Tutaj….
Fajnie działa, jednak zwraca mało ciekawy wynik, zobacz stronę demo ;)

Nie ma problemu, za pomocą Ajaxa obsługujemy i to (funkcja jeszcze nie zoptymalizowana, ale działa):


public function sortmenuAction()
{
$root_node = $_POST['menu_id'];
$pola =$_POST['list'];
$childs = 0;
foreach ($_POST['list'] as $key => $value)
{
$run=0;
if($childs != 0)
{
$run = 1;
$childs--;
$parent_pos = $key - 1;
while (strstr($pola[$parent_pos],"_") == false){
$parent_pos--;
}
$tmp = explode("_",$pola[$parent_pos]);
$data = $tmp[0];
if (strstr($value,"_") != false) {
$tmp = explode("_",$value);
$dzieciak = $tmp[0];
}
else{
$dzieciak = $value;
}
}
if($run == 0)
{
if (strstr($value,"_") != false)
{
$tmp = explode("_",$value);
$data = $tmp[0];
$childs = $tmp[1];
$dzieciak = $data;
$data = $root_node;
}
else
{
$dzieciak = $value;
$data = $root_node;
}
}

$rootMenu = Doctrine_Core::getTable('Model_App_Menus')->findOneById($data);
$childMenu = Doctrine_Core::getTable('Model_App_Menus')->findOneById($dzieciak);
$childMenu->getNode()->moveAsLastChildOf($rootMenu);
}
echo "Done";
die();
}

Wsio – działa, sortowanie Ajax’em i wyświetlanie – ogólnie problem drzewa załatwiony w 15 minut :)