Ereg is deprecated PHP 5.3, migracja kodu.

W PHP 5.3 rodzina ereg jest już deprecated, czyli w kolejnej wersji zniknie zupełnie, lepiej już teraz zacząć zmieniać kod tak aby było kompatybilny z nową wersją. Dzięki migracji będziemy posiadać kod regex’powy kompatybilny z notacją Perl’ową czyli musimy nasze wyrażenie „opakować” w „/”.

Dla ereg można to zrobić tak:

Było:

    ereg('\.([^\.]*$)', $v1, $v2);

Powinno być:

    preg_match('/\.([^\.]*$)/', $v1, $v2);

Dla ereg_replace można to zrobić tak:

Było:

    ereg_replace('[^A-Za-z0-9_]', '', $v1);

Powinno być:

 preg_replace('/[^A-Za-z0-9_]/', '', $v1);