pecl, xampp, osx snow

Domyślna konfiguracja xampp’a niestety powoduje problemy z kompilacją modułów php, jednak żeby wymusić architekturę podczas kompilacji wystarczy ustawić zmienne systemowe:

MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET=10.6
CFLAGS="-arch i386 -arch x86_64 -g -Os -pipe -no-cpp-precomp"
CCFLAGS="-arch i386 -arch x86_64 -g -Os -pipe"
CXXFLAGS="-arch i386 -arch x86_64 -g -Os -pipe"
LDFLAGS="-arch i386 -arch x86_64 -bind_at_load"
export CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS CCFLAGS MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET

i po bólu.