Java, GUI i thread’s

Klasycznie tworząc aplikacje GUI musimy mieć na uwadze jej wielowątkowątkowość. W ActionListener implementować prywatne klasy runnable, thread etc.. metoda sprawdzona i działająca jednak w Java 6 mamy coś nowego, co pozwala na szybkie “oblikanie” wątków. Mowa tutaj o SwingWorker, świetna funkcjonalność – zajmuje się pbsługą wątków za nas, np:

Przykład ActionPerformed:(...) more